ความตายของนักบุญยอแซฟ

เนื่องจากไม่ปรากฏเรื่องราวของท่านนักบุญยอแซฟ ในช่วงชีวิตเปิดเผยของพระเยซูเจ้าเลย นักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่า ท่านนักบุญยอแซฟสิ้นชีวิตก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงออกเทศนาประกาศข่าวดี ถ้าเป็นเช่นนั้น ท่านคงได้ตายในขณะที่พระเยซูเเจ้า และพระนางมารีอาอยุ่เคียงข้างท่าน ความตายเช่นนี้ย่อมเป็นที่ถึงหวังสำหรับคริสตชนเมื่อตนต้องจากโลกนี้ไป ท่านนักบุญยอแซฟจึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่กำลังจะตาย เรามีวันฉลองสองวันสำหรับท่านนักบุญยอแซฟ คือ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีอา  1 พฤษภาคม ฉลองนักบุญยอแซฟ กรรมกร

พระเยซูเจ้าประจักษ์ต่อท่านนักบุญมาการิตา มารีอา อาลาก๊อก

ความศรัทธาภักดีต่อพระหฤทัยศัดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า อย่างที่เราคริสตังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีต้นกำเนิดอันสำคัญที่สุดจากนักบุญมาการิตา มารีอา อาลาก๊อก (1647-1690) ซึ่งประกาศถึงการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าต่อท่าน โดยมีพระประสงค์ให้มนุษย์รับรู้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ และขอให้คริสตชนให้เกียรติพระองค์ภายใต้รูปหัวใจมนุษย์ ด้วยการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ต้นเดือน พระองค์ขอให้มาการิตา มารีอา จัดการฉลองชดเชยความอกตัญญูของมนุษย์ ในวันศุกร์หลังอัตถมวารพระคริสตกายา ปัจจุบัน วันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทะของพระเยซูเจ้าในพระศาสนจักรโรมันคาอทลิกคือ 19 วัน หลังจากสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์เสมอ