พระนางมารีอาเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
ลูกา 1,36-37;39-45


ดูซิ บัดนี้ นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมัน ก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ คราวนั้น มารีอาจึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย แล้วเข้าไปในเรือนของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ เมื่อนาง เอลีซาเบธได้ยินคำปราศรัยของมารีอาทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้น และนาง เอลีซาเบธก็เต็มไปด้วยพระจิตเจ้า ร้องเสียงดังว่า "ในบรรดาสตรี ท่านได้รับพระพรมาก และทารกในครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วย"

นางซาราห์จะตั้งครรภ์
ปฐมกาล 18,1-12


พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่าน ท่านเห็นชายสามคน ท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ไปต้อนรับเขา เขาทั้งสามถามว่า"ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน"ท่านตอบว่า"นางอยู่ในเต็นท์"เขาว่า ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีก ซาราห์ภรรยาของเจ้า จะมีบุตรเป็นชายคนหนึ่ง ฝ่ายอับราฮัมและซาราห์นั้นชราแล้ว นางซาราห์ก็หัวเราะอยู่แต่ในใจ พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า ทำไม นาซาราห์หัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆ หรือ มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤธิ์พระเจ้าจะทำได้