พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์
ลูกา 2,1-7 (เทียบ มัทธิว 1,18-25)


คราวนั้น มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ฝ่ายยอแซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธ แค้วนกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อ เบธเลเฮม แค้วนยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงศ์วาน และเชื้อสายของดาวิด เขาได้ไปกับมารีอาที่เขาได้หมั้นไว้ เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์ เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีอาจะประสูติบุตร นางจึงประสุติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม

ปราชญ์สามองค์นมัสการพระกุมาร
มัทธิว 2,1-12


มีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่า กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน ดาวซึ่งเขาได้เป็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้น ก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยุ่เหนือที่ที่พระกุมารอยู่นั้น ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบพระกุมารกับพระนางมารีอา จึงกราบถวายนมัสการพระกุมารนั้น แล้วหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ