อับราฮัมถวายบุตรชายเป็นบูชาแด่พระเจ้า
ปฐมกาล 22,1-14


เมื่อเขาทั้งสองมาถึง อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น เรียงฟืนเป็นระเบียบและมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน แล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย แต่ฑูตของพระจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า อย่าแต่ต้องเด็กนั้นเพระบัดนี้ เรารู้แล้วว่า เจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่า เจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา อับราฮัม เห็นข้างหลังมีแกะตัวผู้ตัวหนึ่ง อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย

แม่พระและนักบุญยอแซฟถวายพระกุมารในพระวิหาร
ลูกา 2,21-38


เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัว เขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเป็นเจ้า นี่แน่ะ มีชายคนหนึ่งชื่อสิเมโอน พระจิตเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ สิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหาร สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระจ้าว่า ตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ซึ่งได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย เป็นแสงสว่างแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของอิสราแอลชนชาติของพระองค์