พระนางมารีอารับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ในปี 1950 พระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ได้ประกาศข้อความเชื่อว่า "พระนางมารีอาได้รับยกขึ้น ทั้งกายและวิญญาณเข้าสู่เกียรติมงคลแห่งสวรรค์ ให้ทรงเป็นราชินีเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นผู้นำหน้าของการกลับคืนชีพของสมาชิกของพระศาสนจักร" (Munificentissimus Deus; DS 3903) ปัจจุบันนี้ พระศาสนจักรกำหนดให้วันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และให้ถือเป็นวันฉลองบังคับ

ความตายของพระนางมารีอา

นักเทววิทยาร่วมสมัยส่วนใหญ่เชื่อว่าพระนางมารีอาได้ตาย เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าและมนุษย์ทั่วไป ตำนานจาก ศตวรรษที่ 5 เล่าเรื่องนี้ว่า "พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่พระนางมารีอา และบอกพระนางว่า อีกไม่ช้าพระนางจะตาย บรรดาอัครสาวกจึงได้กลับมาจากทุกแห่งเพื่ออำลาพระนางเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อพระสวามีเจ้าได้ทรงรับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง สถานที่นั้นก็พลันอบอวลด้วยกลิ่นหอมหวานและแสงสว่างเจิดจ้า มีเสียงจากสวรรค์ประกาศว่า "ท่านมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ"