ที่อยู่

    

วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา 
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

     เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

                

 โทรศัพท์ : 02-266-4849, 02-236-2727

โทรสาร : 02-266-4276

     E-Mail Address

ติดต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส
     surasit@catholic.or.th

ติดต่อสำนักงานวัด
     rosary@catholic.or.th