หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

"ผู้ลี้ภัย"

Where are you ???

อยู่ "บ้าน" ดีๆ ไม่ชอบ ทำไมต้องหนี ?...นี่คงเป็นคำถามตัวใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่ใช้สรรพนามแทนตัวรวมถึงคนที่กำลังไขว่คว้าสรรพนามแทนตัวว่า "ผู้ลี้ภัย"

DLife ฉบับนี้จึงชวนผู้อ่านไปไขปริศนาว่าด้วย "ผู้ลี้ภัย" กัน เพราะในหลายกรณี การลี้ภัยจาก "บ้าน" ที่เคยอยู่ อู่ที่เคยนอน เป็นไปเพราะความจำเป็นจริงๆ แต่ในหลายกรณีเช่นกัน เกิดจากการใช้เทคนิคทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน "บ้าน" ของตัวเอง

แบบว่าไปพัก "บ้าน" คนอื่นก่อน พอถึงวันของเราเมื่อไร...ค่อยกลับมาเคาะประตูก๊อกๆ ให้ใจตื่นเต้นว่า ใครกันนะ ที่กลับมา "บ้าน" ของเราหลังเดิม

"ผู้ลี้ภัย"...ใครกันเอ่ย ?

การที่จะเป็นผู้ลี้ภัย (refugee) นั้น มิใช่อยู่ๆ จะเป็นกันได้เลย เพราะเมื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัย 1980 (The Refugee Act of 1980) ผู้ที่จะลี้ภัยได้ต้องมีคุณสมบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ 1951 (United Nations Convention Relating to the Status of Refugees) ซึ่งให้ความหมายของ "ผู้ลี้ภัย" ไว้ว่า

"เป็นบุคลที่อยู่นอกประเทศที่ตนมีสัญชาติ (ถ้าเป็นบุคคลไร้สัญชาติให้ถือประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ประจำแทน) เนื่องด้วยความกลัวที่ว่าอาจจะถูกประหัตประหารเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง และความกลัวนั้นไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะได้รับความคุ้มครองจากประเทศที่ตนมีสัญชาติ" (A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it...)

จะลี้ภัย...อย่างไรดี ?

ข่าวการลี้ (หนี) ภัยของอดีตผู้นำไทย อาจทำให้หลายคนสงสัย ...การลี้ภัยทำได้ง่ายๆ หรือ ?

แหม ! ก็ถ้าเป็นตาสีตาสายายมียายมาก็คง "ไม่ง่าย" เพราะตามขั้นตอนแล้ว ทำได้ 2 วิธี นั่นคือ

วิธีแรก ใครใคร่ลี้ภัยก็ยื่นเรื่องผ่านกร