หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

เทวดาผู้บรรเทา

อารักขเทวดาจะอยู่เคียงข้างเราและฟังเราทุกครั้งที่เราประสบกับความเดือดร้อน ท่านเป็นได้ในหลายรูปแบบ เป็นได้ทั้งทารก ชายหรือหญิง ผู้ใหญ่หรือคนชรา มีปีกหรือไม่มีปีก สวมใส่เสื้อผ้าแบบเราทั่วไปหรือในชุดยาวที่ส่องประกาย มีมงกุฏดอกไม้หรือไม่มีมงกุฏ อะไรก็ได้เพราะรูปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ให้ความช่วยเหลือของท่าน บางครั้งอาจปรากฏตั