หน้าหลักเกี่ยวกับวัดบุคลากรบริการLinks

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ (ภาษาชาวบ้าน)

มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 50
เฉพาะในส่วนการให้เก็บlog fileสำหรับร้านเน็ตมีผล 22 สิงหาคม 2551

เรามาทำความเข้าใจแบบภาษาชาวบ้านๆ กันซะหน่อยไหม ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่เสี่ยง
เข้าไปนอนในมุ้งสายบัวกัน ความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ

1). เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไปซะงั้น เจอคุก 6 เดือน หรือ
     ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

2). แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปประกาศให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกิน
     1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

3). ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดีๆ แล้วแอบไปล้วงข้อมูลของเขาออกมา เจอคุก
     ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

4). เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วเราทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของ
     เขา เจอคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5). ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขา เราดันมือบอนไปโม (modify หรือปรับแก้) มัน                      ซะงั้น เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

6).ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดีๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ
     trojan หรือ worm หรืออะไรก็ตามเข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง เจอคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่
     เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7).เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัวเซ้าซี้ส่งให้เขาซ้ำๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำ
   ให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ เจอปรับไม่เกิน100,000บาท

8).ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้ว
- ทำให้เราๆ ท่านๆ บุคคลทั่วไปเกิดความเสียหาย จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน
   200,000บาท
- ก่อความเสียหายต่อความั่นคงของประเทศ เศษรฐกิจ และสังคม จำคุกตั้งแต่ 3 - 5 ปี
  และปรับตั้งแต่ 60,000บาท ถึง 300,000บาท และถ้าทำให้ใครตายก็จะปรับโทษเป็น จำคุก
  ตั้งแต่ 10ปีถึง 20ปี
 

9).ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใครๆทำเรื่องแย่ๆในข้อข้างบนได้ เจอคุกไม่เกินปีนึง หรือปรับ
   ไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10).โป๊,โกหก, ปลอมแปลง,กระทบความมั่นคง,ก่อการร้าย, และส่งต่อข้อมูลทั้งๆที่รู้ว่าผิดตามที่กล่าว
     มาข้างต้น เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

11).ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วสนับสนุน/ยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
     หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เท่ากับคนที่ทำเลย
 

12).ใครอยากเป็นศิลปินข้างถนน ที่ชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อแล้วเอาไปโชว์ผลงานบนระบบ
       คอมพิวเตอร์ให้ใครต่อ ใครดู เตรียมใจไว้เลยมีสิทธิ์โดน เจอคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
     60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

13).เราทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย อย่าคิดว่ารอด โดนแหงๆ
 

14).ฝรั่งทำผิดกับเรา แล้วอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน


From : http://talk.mthai.com/topic/38858