อวยพรศีลมหาสนิท

  วันศุกร์เวลา 19.00 น.

  ตั้งศีลมหาสนิท
  สวดทำวัตรเย็น
  อวยพรศีลมหาสนิท

  เวลา 19.30 น

  มิสซาตามปกติ