นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันเสาร์เวลา 19.30 น.

    นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์
    มิสซาตามปกติ

หลังมิสซา

อวยพรสัตบุรุษทีละคน