กำหนดเวลามิสซา
HOLY MASS SCHEDULE

วันอาทิตย์ / SUNDAY

ภาษาไทย /  THAI

08.00, 19.30

ภาษาจีน / CHINESE

10.00

จันทร์ - เสาร์

MON. - SAT.

19.30

19.30