บุคลากร บริการLinks

เงินหายไปไหน 10 บาท

เรื่องโกหก

เล่นกับความคิดคน จึงอยากนำมาเล่าต่อ
เรื่องมีอยู่ว่า
 

มีผู้ชาย 3 คน ไปทานอาหารร่วมกัน
พอถึงตอนเช็กบิล บ๋อยบอกว่า 250 บาทครับ
ชายทั้ง 3 คน จึงออกตังค์ คนละ 100 บาท
สักพัก บ๋อยกลับมาพร้อมเหรียญสิบ 5 เหรียญ (เพราะเด่วไม่ได้ทิป)
ทั้งสามคน จีงหยิบเงินทอนไว้ คนละ 10 บาท
เหลือ 20 บาท จึงให้เป็นทิป กับบ๋อยไป
ปัญหามีอยู่ว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ แสดงว่าออกเงินคนละ 90 บาท x 3 คน = 270 บาท
ให้ทิปบ๋อยไป 20 รวมเป็น 290 แล้วหายไปไหนอีก 10 บาท