บุคลากร บริการLinks

แอร์เอเซีย

ใครจะไปสายการบิน Air Asia ต้องอ่าน
แอร์โฮสเตสสายการบิน Air asia ประกาศก่อนเครื่องออก

"ท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ
เที่ยวบินสู่เมืองเชียงใหม่กำลังจะออกเดินทาง ณ บัดนี้แล้ว                             เพื่อความปลอดภัย ขอให้ทุกท่านโปรดคาดเข็มขัดนิรภัย
ท่านที่พบว่าเข็มขัดนิรภัยตรงที่นั่งท่านชำรุด กรุณามัดไว้ด้วย
เงื่อนพิรอดนะคะ กรุณาอย่าใช้เงื่อนตาย ถ้าท่านหาสายรัดเข็มขัดนิรภัยไม่พบ
กรุณาย้ายไปที่นั่งอื่นที่ว่างอยู่ ทั้งนี้ขอให้ท่านได้โปรดวางใจ
ถึงแม้เครื่องบินของเราจะเก่า
แต่ทั้งนักบินและนักบินผู้ช่วยของเรายังใหม่อยู่นะคะ...."