บุคลากร บริการLinks

จงขอ..แล้วจะได้รับ

ชายคนหนึ่ง สนทนากับพระผู้เป็นเจ้า

เขาถามพระองค์ด้วยความสงสัยว่า

“สำหรับพระองค์แล้ว หนึ่งล้านปี เป็นเวลามากน้อยเพียงใด?”

พระองค์ตอบว่า  “ หนึ่งล้านปี เป็นเวลาเพียง แป๊บเดียว “

เขาถามต่อว่า “แล้วสำหรับพระองค์ เงินหนึ่งล้านดอลล่าร์ มีค่าเท่าใด”

พระองค์ตอบว่า “ หนึ่งล้านดอลล่าร์ มีค่าเพียงแค่ หนึ่งบาท”

ชายคนนั้น นั่งคิดครู่หนึ่ง แล้วจึงร้องขอพระองค์ว่า

“ถ้าอย่างนั้น ลูกขอพระองค์เพียงแค่ 2-3 บาท ได้หรือไม่?”

พระองค์ตอบว่า “ได้สิ ไม่มีปัญหา แต่ลูกต้องรอ แป๊บนึง”