บุคลากร บริการLinks

ดู ดู ดูดีดี ..!

นักศึกษาในสถาบัน แพทย์ศาสตร์ แห่งหนึ่งต่างเข้าเรียนวิชากายวิภาควิทยาเป็นครั้งแรกกับศพจริง
ซึ่งเป็นร่างกายของชายผู้เสียชีวิตแล้ว
นักศึกษาทุกคนล้อมรอบโต๊ะผ่าตัด ซึ่งมีร่างศพคลุมด้วยผ้าผืนสีขาว
ศาตราจารย์ได้เริ่มการสอนโดยกล่าวกับนักศึกษาแพทย์ศาตร์ทั้งหลายว่า

"ในวิชาแพทย์ศาตร์, มีเพียง 2 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านนั้น มีคุณสมบัติเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพได้ คือ
ข้อแรก,มันเป็นความจำเป็นที่ท่านจะไม่ขยะแขยง"

ศาตราจารย์ได้เปิดผ้าคลุมขึ้นและยัดนิ้วเข้าไปในรูทวารหนักของศพแช่ไว้
และเอานิ้วออกมาเขาดูดให้นักศึกษาดู.

ศาตราจารย์กล่าวกับนักศึกษาว่า "เอ้า ! เร็ว นักศึกษา จงทำ !!"
นักศึกษาแพทย์ต่างกลัวในเหตุการณ์ที่วิตถารเช่นนี้     แต่ภายหลังต่างก็หันมาผลัดกันยัดนิ้วของตนเข้าไปที่ทวารหนักของศพ และนำมาดูดหลังจากเอานิ้วออกมา  ครั้นเสร็จสิ้นจนครบทุกคน
ศาตราจารย์เพ่งไปที่นักศึกษาแพทย์และกล่าวขึ้น....
."คุณสมบัติของแพทย์ที่ดี.. ข้อที่สอง.. คือ ต้องเป็นคนช่างสังเกตุ

เมื่อกี้อาจารย์เอานิ้วกลางยัดเข้าไป แต่อาจารย์ดูดที่นิ้วชี้
กรุณาสนใจการสอนหน่อย..นักศึกษาทุกท่าน !!"