บุคลากร บริการLinks

"คุณยายจนมุม"

ยาย: นี่หลานอย่าไปไล่ตีแมลงสาปอย่างนั้นสิ มันบาปนะ

หลาน: ทำไมอ่ะคับ ยาย

ยาย: เดี่ยวหลานตาย ชาติหน้าจะไปเกิดเป็นแมลงสาปนะ

หลาน: ถ้าผมตบยุงล่ะ

ยาย: ก็ไปเกิดเป็นยุง

หลาน: ถ้าฆ่าหนูตายล่ะ

ยาย: ก็ไปเกิดเป็นหนู

หลาน: งั้นผมไปฆ่าคนดีกว่า

ยาย: อ้าว ! ทำไมล่ะ

หลาน : ชาติหน้าผมจะได้ไปเกิดเป็น "คน" ไงล่ะ

ยาย :?!?!??