บุคลากร บริการLinks

เป็ดกวน

เป็ดตัวหนึ่งเดินเข้าไปที่ร้านเซเว่น-อีเลเว่น แล้วถาม พนักงานขายว่า
"มี องุ่นขายหรือเปล่า?"
พนักงาน ขายบอกว่าไม่มี เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับไปที่ร้านอีก แล้วถามพนักงานขาย ว่า “มีองุ่น ขายหรือเปล่า ?"
พนักงาน ขายบอกว่าไม่มี เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับไปที่ร้านอีก แล้วถามพนักงานขาย ว่า   "มี องุ่นขายหรือเปล่า ?"
พนักงาน ขายตะคอกใส่เป็ดว่า
"แกมา ที่ร้านนี้สองวันติดกัน แล้วถามหาองุ่น ชั้นก็บอกแล้วว่าไม่มี ไม่มี
ถ้าแกมาที่นี่อีกครั้งแล้วถามหาองุ่นอีก นะ ชั้นจะ ตอกตะปูติดขาแกไว้กับพื้นเลยคอยดู"
เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับมาอีก ถาม ว่า
"มีตะปู หรือเปล่า?"
พนักงาน ขายตอบ "ไม่มี"
เป็ดพูด ต่อว่า "ดีดี แล้วมีองุ่นหรือเปล่าล่ะ ?"