บุคลากร บริการLinks

ตากับตีน

ตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุข

จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา

วันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา

ว่าตีนมีคุณต่อตาเสียจริงจริง

ตีนพาตาไปในที่ต่างต่าง

ตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่ง

เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง

ว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชา

ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นใส้

จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา

ว่าที่ตีนไปใหนมาใหนได้ก็เพราะตา

ดูบรรดาเศษแก้วไม่ตำตีน

เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า

ขอตีนอย่าได้มาคิดดูหมิ่น

สรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีน

ทั่วธานินท์ตีนไปใด้ก็เพราะตา

ตีนใด้ฟังก็คลั่งแค้นแสนจะโกรธ

ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา

เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตา

ดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลย

ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด

ก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉย

ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย

ตกแล้วเหว้ยตายห่าทั้งตาตีน