บุคลากร บริการLinks

คุณหาเจอหรือยัง?

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมหัวใจมีดวงเดียว?

พระเจ้าให้ขามา 2ข้าง ไว้ให้เราเดินไปทุกที่ที่ต้องการ

พระเจ้าให้แขนมา 2ข้าง ไว้หยิบจับ ไว้โอบกอด

พระเจ้าให้หูมา 2ข้าง ไว้ฟังคำพูดคนอื่น

พระเจ้าให้ตามา 2ข้าง ไว้ให้มองสิ่งต่างๆที่อยากมองและไม่อยากมองก็ตาม

แต่ พระเจ้าให้หัวใจมา 1ดวง เพราะที่จริงแล้วท่านสร้างไว้ 2ดวง หรอกนะ

แต่อีก ดวงหนึ่ง อยู่กับอีก คนหนึ่ง

คนที่เราจะต้องใช้ 2ขาตามหา 2แขนโอบกอด 2หูฟังเสียงเค้า 2ตาไว้มองเค้า

คุณหาเจอหรือยัง?