บุคลากรบริการLinks

ความโลภกับความอิจฉา

ชายคนหนึ่งที่มีแต่ความโลภ กับ ชายอีกคนหนึ่งที่มีแต่ความอิจฉา บังเอิญเดินทางมาด้วยกัน
เทวดาประสงค์จะให้บทเรียนแก่มนุษย์ จึงลงมาปรากฎแก่ชายทั้งสอง
เทวดากล่าวแก่ชายทั้งสองว่า  
"เราประสงค์จะให้พรพิเศษแก่เจ้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
คือใครก็ตามที่อธิษฐานขอสิ่งใดเป็นคนแรก เขาจะได้อย่างที่ขอทั้งหมด   ส่วนอีกคนหนึ่งจะได้สิ่งที่ขอนั้น เป็นสองเท่า"
 

แล้วใครจะขอก่อนล่ะ?
 

คนโลภคิดในใจว่า ข้าจะต้องได้สองเท่าของที่อีกคนหนึ่งขอ
คนอิจฉาคิดในใจว่า ข้าจะยอมให้อีกคนหนึ่งได้มากกว่าไม่ได้
ทั้งสองคนไม่มีใครยอกขอก่อน
ที่สุด คนโลภซึ่งมีกำลังมากกว่า จึงตัดสินใจใช้กำลังบังคับให้คนอิจฉาขอก่อน
คนอิจฉาจำยอมอย่างเสียไม่ได้ แต่ยังไงก็จะไม่ยอมให้อีกคนหนึ่งได้มากกว่าหรือดีกว่า
 

คนอิจฉาจึงอธิษฐานว่า "อย่างนั้นข้าขออธิษฐาน ให้ข้าตาบอดข้างเดียว"
ทันใดนั้น คนโลภก็ได้สิ่งที่ขอนั้นเป็นสองเท่า
 

แทนที่จะได้อะไรบ้าง กลับต้องสูญเสียเช่นนี้แล