บุคลากร บริการLinks

พูดคำสุดท้าย

เวลาคนเราทะเลาะกัน มักเกิดความรู้สึกหนึ่งเสมอว่า
ถ้าใครพูดหรือตะโกนใส่กันเป็นคนสุดท้าย กลายเป็นผู้ชนะ
ไม่ว่าจะทะเลาะกันอย่างไร บางทีไม่มีเหตุผลต่อสู้
ก็ขอพูดคำสุดท้ายไว้ก่อน

ที่หน่วยฝึกทหารแห่งหนึ่ง ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
ผู้ฝึกจะให้คำมั่นกับทหารใหม่ดังนี้เสมอ

"จงจำไว้ว่า ไม่ว่าผู้ฝึกจะให้คำสั่งที่ยากแค่ไหน สกปรกเพียงใด
คุณจะได้รับเกียรติให้เป็นคนพูดคำสุดท้ายเสมอ......
และคำพูดนั้นก็คือ.
. Yessir!"