บุคลากร บริการLinks

ศิษย์รำพัน

อาจารย์โปรดเกล้า         เมตตา
ศิษย์กราบงามสามครา   สิบครั้ง
หวังท่านพิจารณา          เกรดใหม่
C,D และ Fโปรด          หยุดยั้ง   ถนอมมือ

เราก็หนึ่งผู้                    รักเรียน
อ่านอ่านแทบเอียน         โอษฐ์อ้วก
สิบตลบสิฝีกเขียน           จนคล่อง
พอสอบดั่งบ้าใบ้            หน้ามือ  ตามัว

สุดกลัวตอบผิดแล้ว        หรือเรา
ข้อสอบยากเกินเดา       สุ่มได้
ไม่รู้ท่านเอาอะไร          ออกสอบ
แสนยากอยากร้องไห้      โหดเหี้ยม   จิงจิง

อิงเกณฑ์อิงกลุ่มก้อน     เป็นไร   ไป่ฤา
C,D และ Fสิจี้ใจ           เจ็บแท้
A และ B ไป                 ไหนหมด
สอบเสร็จต้องกลับแก้      สอบซ้ำ  สุดซวย

ขวยเขินเกินหยุดยั้ง        ยืนยง
แปลกแปลกข้อสอบงง     เรียบร้อย
ที่อ่านกลับมิตรง             ที่ออก
ที่ออกสิลิ้นห้อย               ใกล้ฆ่า ตัวตาย

ไหว้ล่ะอาจารย์ผู้            ใจดี
ก้มกราบขออีกที             อย่าร้าย
เหอะเหอะอย่าถึงC         เลยแม่  นาพ่อ
หากต่ำกว่านี้ศิษย์อาจ      คิดสั้น ซมซาน

ใจจะวายแล้วโปรด          จ้องเนตร  ศิษย์ดู
นึกว่าช่วยลูกงู                ตกน้ำ
หากได้(แฮ่แฮ่)ไก่อู          อบอร่อย
มิได้อาจต้องช้ำ              ชอกเนื้อ อาจารย์