การติดตามมิสซาผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางโทรทัศน์
ไม่สามารถ ทดแทน การมาวัดวันอาทิตย์ ตามหน้าที่ด้วยตัวเองได้

คำแนะนำการรับชม : สามารถรับชมแบบเต็มจอ โดยคลิกขวาที่กลางจอ แล้วเลือก Zoom แล้วเลือก Full Screen