มีพี่น้องบางคน พบอักษรภาษาจีนที่ติดอยู่เหนือประตูทางเข้า ทั้ง 3 บาน และที่ติดอยู่บนโค้งเหนือพระแท่น รวมถึงอักษรภาษาลาตินที่ติดอยู่บนเพดานเหนือพระแท่นด้วย เขาถามพ่อว่า แปลว่าอะไร พ่อจึงขอให้ครูภาษาจีนและผู้รู้บางคนช่วยแปลให้ พ่อเห็นว่า พี่น้องหลายคนอาจจะยากทราบเป็นความรู้ไว้เหมือนกัน พ่อจึงขอนำมาบันทึกไว้ในสารวัดฉบับนี้
 

 

 

เหนือประตูทางเข้าประตูกลาง :  วิมานของพระเจ้า หรือ บ้านของพระเจ้า

 

 

 

 

ประตูซ้าย : ดาวประจำรุ่ง

ประตูขวา : ประตูสวรรค์

 

 

 

 

บนซุ้มโค้งเหนือพระแท่น : แม่พระแห่งลูกประคำ ช่วยวิงวอนเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TURIS DAVIDICA
 ปราสาทดาวิด

 

2. SEDES SAPIENTIAE
สำนักพระญาณสุขุม

 

3. STELLA MATUTINA
ดาวประจำรุ่ง

 

 

 

 

 

4. VAS HONORABILE
ภาชนะล้ำเกียรติ

 

5. ROSA MYSTICA
กุหลาบสวรรค์(ปัจจุบันยังเรียกกุหลาบทิพย)์

 

6. IANUA CAELI
ประตูสวรรค์

 

 

 

 

 

7. VAS INSIGNE DEVOTIONIS
ภาชนะยอดศรัทธา

 

8. TURRIS EBURNEA
ปราสาทงา

 

 

 

 

ข้อสังเกต คือ ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของแม่พระ ที่นำมาจากบทเร้าวิงวอนหรือ ลีตานีอา แม่พระนั่นเอง

 

 

 

 

 

บทเร้าวิงวอนหรือลีตานีอาแม่พระนี้ ที่เรามักใช้สวดกันเป็นประจำหลังจากจบการสวดสายประคำ มีชื่อว่า บทเร้าวิงวอนแห่งโลเรโต ซึ่งพระสันตะปาปา SIXTUS ที่ 5 ทรงประกาศรับรอง ในปี ค.ศ. 1587 และเป็นที่แพร่หลายไปทั่วพระศาสนจักรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชื่อต่างๆ ของแม่พระในบทเร้าวิงวอนนี้ มีเบื้องหลังมาจากพระคัมภีร์และความเชื่อความศรัทธาที่บรรดาคริสตชนมีต่อแม่พระในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต พ่อขอยกตัวอย่างเช่นเราเรียกแม่พระว่าเป็น “ปราสาทดาวิด” เพราะในพระคัมภีร์ เชื้อสายของดาวิดจะเป็นพระแมสสิยาห์ พระเยซูเจ้า ประสูติมาในเชื้อสายของดาวิด และประทับอยู่ในครรภ์ (หรือ เปรียบเป็นปราสาท) ของแม่พระนั่นเอง ชื่อของแม่พระเหล่านี้จึงแสดงออกถึงความเชื่อและความหวังแห่งความรอดด้วย

ส่วนเรื่องราวของเมืองโลเรโต ซึ่งอยู่ในประเทศอิตาลีไม่ไกลจากกรุงโรมมากนัก ซึ่งตำนานเล่ากันว่า เทวดาได้นำเอาบ้านของแม่พระจากนาซาแร็ธ มาตั้งไว้ที่เมืองนี้ในศตวรรษที่ 13 นั้น เป็นเรื่องยาวสักหน่อย       พ่อจะหาโอกาสเล่าให้ฟังต่อไป ณ เวลานี้เรารู้ว่า เมืองโลเรโตมีบทบาทสำคัญเสมอในการนำความศรัทธาต่อ   แม่พระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสวดบทเร้าวิงวอนที่เราคุ้นเคยนี่เอง

 

 

พ่อสุรสิทธิ์