มีพี่น้องบางคน พบอักษรภาษาจีนที่ติดอยู่เหนือประตูทางเข้า ทั้ง 3 บาน และที่ติดอยู่บนโค้งเหนือพระแท่น รวมถึงอักษรภาษาลาตินที่ติดอยู่บนเพดานเหนือพระแท่นด้วย เขาถามพ่อว่า แปลว่าอะไร พ่อจึงขอให้ครูภาษาจีนและผู้รู้บางคนช่วยแปลให้ พ่อเห็นว่า พี่น้องหลายคนอาจจะยากทราบเป็นความรู้ไว้เหมือนกัน พ่อจึงขอนำมาบันทึกไว้ในสารวัดฉบับนี้