ประวัติวัด
  คู่มือกระจกสี 
  รูปพระศพ
  รูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ของวัด
  รูปแม่พระประจำวัด
  พระแท่น
  บรรณฐาน
  สถาปัตยกรรม
  อักษรบนผนังและเพดาน
  รูปปั้นนักบุญองค์ต่างๆ
  แผนที่

  คณะสงฆ์ - นักบวช
  ลำดับเจ้าอาวาส
  คณะกรรมการสภาอภิบาล
  คณะกิจกรรมต่าง ๆ
  ติดต่อเรา 
 


 

แบบที่ 1
ไม่มีเสียงนำ

แบบที่ 2
ตามจดหมายนักบุญเปาโล

แบบที่ 3
มีเสียงนำ

 

 

  • แบบลงข้อมูลครอบครัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯทอดพระเนตร
ณ วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

  • อ่านสารวัดย้อนหลัง
     

 

 ล้างบาป

 

 แต่งงาน

 

 ศาลาสวดศพ

 

 ศีลอภัยบาป

 

อวยพรศีลมหาสนิท

 

ตารางเวลามิสซา

 

นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

 สอนคำสอน

 

โรงเ