เรื่องน่าอ่าน

รายการมิสซาประจำสัปดาห์

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ข้างๆ ถ้ำแม่พระ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน มีกางเขนใหญ่ติดอยู่กับผนังตึกบ้านพ่อ เรียกว่า ใครที่เดินผ่านไปมา ไม่ว่าจะ    มาวัดหรือโรงเรียน กางเขนนี้ก็จะปรากฏแก่สายตาของทุกคน


สำหรับบางคน มองกางเขนแล้ว เห็นแต่อิฐปูนไม้ ที่ประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ อาจคิดติดใจนิดหน่อย     ว่ามันเรื่องอะไรกัน องค์ศาสดาของศาสนาคริสต์จึงไปถูกตรึงอยู่บนกางเขน แต่ไม่สนใจที่จะหาคำตอบใดๆ พูดง่ายๆ ก็คือ มองผ่านๆ ไป ไม่อยากรู้อะไร ไม่เห็นอะไร มากกว่าที่ดวงตาเห็น


เด็กบางคน มองกางเขนแล้ว ไม่กล้ามอง ไม่อยากมอง เพราะเมื่อมองแล้ว เห็นแต่ความน่ากลัว สยอดสยอง และก็ไม่เข้า     ใจเหมือนกันว่ามันเรื่องอะไร พ่อเคยได้ยินว่า  หลายปีมาแล้ว มีบางประเทศในยุโรป ออกระเบียบกฏเกณฑ์ห้ามติดรูป       กางเขนในห้องเรียน เพราะมีเด็กนักเรียนบางคน มองกางเขนแล้วตกใจกลัวร้องไห้ จึงกลัวว่า การติดกางเขนให้เด็กดูจะ     เป็นการทำร้ายสภาพจิตใจของเด็กได้ อะไรทำนองนั้น เด็กนักเรียนไทยดูจะใจแข็งกว่าเพราะถึงมองแล้วเห็นความน่ากลัว แต่แล้วก็เฉย จนชินไป มองแล้ว มองอีก ก็ยังได้


ผู้ใหญ่บางคน มองกางเขน แล้วเห็นความตาย นึกปลงสังเวช ความตายอย่างทรมานของพระเยซูเจ้าบนกางเขนเตือนให้    ้เห็นสัจจธรรมแห่งความตายของตนเอง และมนุษย์ทุกคน แต่แล้วจะประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างไรต่อไป ไม่ทราบได้


บางคน อาจมองกางเขนเป็นเพียงเครื่องประดับตามยุคสมัย ส่วนอีกบางคน อาจใช้เป็นวัตถุมงคล ขอพระปกป้องคุ้มครอง ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน แต่อย่างน้อย พ่อสรุปในเบื้องต้นได้ว่า การจะมองดูอะไรก็แล้วแต่ ควรจะเป็น“การมองดูด้วยตา แต่เห็นด้วยใจ”


เมื่อเรากลับมาพิจารณาดูผู้คนที่มีความเชื่ออันถูกต้อง พวกเขามองดูกางเขน ใช่ว่าจะเห็นความตาย แต่เห็นชีวิต ใช่ว่าจะ     เห็นความน่ากลัว แต่เห็นความงดงามของการเสียสละ ใช่ว่าจะห็นรูปทรงอันมีศิลปะ แต่เห็นความรักที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง นั่นเป็นเพราะการมองเห็นด้วยใจ


ฉะนั้น สิ่งที่ตามองดูปรากฏการณ์ภายนอกเป็นความพ่ายแพ้ ใจอาจเห็นเป็นชัยชนะก็ได้ เฉกเช่นชีวิตของคนเราโดยทั่วไป  เมื่อประสพพบกับความเลวร้าย หรือความยากลำบากต่างๆ บางที ชีวิตมีตอนต่อไปให้ติดตาม ยังไม่จบ ด้วยเหตุนี้ พ่อจึง  คิดว่า กางเขนมีคุณค่าต่อจิตใจที่แข็งแกร่งของเรา ที่ให้ความหวังและชีวิตต่างหาก


สิ่งที่พ่อสงสัยต่อไป ก็คือ เราคริสตังมองดูกางเขนแล้วเห็นอะไร?

                                                                                                                                                      
- พ่อสุรสิทธิ์ -